Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Úvod ›   Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů  

 Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují nakládání s osobními údaji při používání webových stránek Empa Trade s.r.o. a jsou zpracovány v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?  

Souhlas udělujete společnosti Empa Trade s.r.o., IČO: 05478375 , se sídlem Vinařická 1293, Jirkov, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38231, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké osobní údaje jako správci zpracováváme?  

Objednávka produktu:  

  Jméno a příjmení
  Adresa  
  Telefonní číslo
  E-mailová adresa

Registrace účtu:  

  Jméno a příjmení
  Heslo v hlashované podobě  
  Adresa
  Telefonní číslo
  E-mailová adresa

Vyplnění formuláře:  

  Jméno a příjmení  
  Telefonní číslo
  E-mailová adresa  

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

 Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:  

Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.  
Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).  

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?  

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách.

Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

  Objednávka produktu :

Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

  Registrace účtu:

 Osobní údaje spravujeme s vaším souhlasem za účelem umožnění přístupu, správy a vedení vašeho uživatelského účtu na těchto webových stránkách. Vedení účtu vám pomáhá při usnadnění vašeho nákupu nebo využívání našich služeb nebo nabízet slevy v souvislosti s věrnostním programem. Údaje spravujeme maximálně po dobu 10 let nebo do doby odvolání souhlasu. Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@empatrade.cz. 

  Jaké další služby třetích stran využíváme?

Pro získávání zpětné vazby na naše služby nebo produkty a jejich další propagaci nevyužíváme služby třetích stran, které mohou sbírat osobní údaje a pracovat v rámci rozsahu zpracovatelské smlouvy nebo aktuálního dodatku o jejich zpracování.

  Jak jsou vaše údaje chráněné?  

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti ALS EURO s.r.o.

  Kdo všechno má k osobním údajům přístup?  

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  Poskytovatel softwaru: Jiří Chabera, se sídlem Doksany 159, 411 82, Česká republika, zapsaná pod č.j. č.j. 02/1086/02 a 02/1087/02, IČO: 40209806
  Poskytovatel webhostingových služeb: ALS EURO s.r.o, Boleslavská 1905/7 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČ: 27449319  
  Přepravní společnost PPL CZ s.r.o., společnost se sídlem na adrese K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod                                         spisovou značkou C 105858., IČ: 25194798  
                                   Geis CZ s.r.o. (IČ 44567359, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14475) 
                                   Geis Parcel CZ s.r.o. (IČ 63077051, se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9503
Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy.

Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Českou republiku.  

Jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

    Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
    Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
    Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.  
    Požádat  po nás výmaz těchto osobních údajů.  
    Požadovat přenesení údajů.
    Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

  Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022 Poslední aktualizace podmínek proběhla 01.02.2022


    +420 705 004 163